RONDANESTIEN
Fra fjord til fjell

Skal du gå Rondanestien sommeren 2020?

Grunnet korona-pandemien er det nå krav om forhåndsbooking på alle DNT-hyttene. Dette betyr at du må planlegge svært godt om du skal gå stien denne sommeren. Vi anbefaler at du legger inn tilstrekkelig med hviledager. For informasjon og forhåndsbestilling av plass, se ut.no

Rondandestien strekker seg fra Bjørvika i Oslo til Hjerkinn på Dovre og byr på en lang vandring gjennom kulturlandskap, skogkledte åser, myke østlandsfjell og høye topper i Rondane.

"Rondanestien - Fra fjord til fjell" er et samarbeidsprosjekt mellom DNT Oslo og Omegn, Nannestad Kommune, Eidsvoll Kommune, Hamar og Hedmarken Turistforening og Lillehammer og Omland Turistforening.