Anbefalte kart til Rondanestien

 Kart er viktig for en god turopplevelse. Nedenfor finner du oversikt over kartene vi anbefaler til ruta. 
 Det hender vi endrer på traseene og det er derfor viktig å sjekke riktig rute på etappebeskrivelsene på UT.no . Der oppdaterer vi   kartene fortløpende.  

           Kart til Rondanestien 
  • Oslo Nordmark sommer, Turkartserien (1:50 000)
  • Romeriksåsene, Turkartserien (1: 50 000) OBS; ruta er lagt om i forhold til kartet
  • Solør, Norgesserien (1:50 000) 
  • Elverum, Norgesserien (1:50 000) 
  • Lillehammer- Rena, Topo 3000 (1:50 000)
  • Ringebu, Turkartserien (1:50 000) OBS: Ruta er legges om til Veslefjellbua juni 2020 da Gråhøgdbu er lagt ned. 
  • Rondane Sør, Turkartserien (1:50 000)
  • Rondane Nord, Turkartserien (1:50 000)

Kartene kan kjøpes enkeltvis eller samlet i "Kartpakke Rondanestien" som selges i DNT Oslo og Omegn sin butikk i Storgata 3. 
Ta kontakt med turinformasjonen på turinfo@dntoslo.no eller tlf 22 82 28 22.

Kartene selges også via nettbutikken, finn den her.