Turregler i Rondane

DNT ønsker at flest mulig skal få oppleve norsk natur.  Allemannsretten er en viktig forutsetning for den norske friluftslivskulturen.  Helt siden begynnelsen av av dette århundret har DNT tilrettelagt for fjellvandring i Rondane.  Tilstrømningen av turister til området kan imidlertid virke forstyrrende på naturen.  DNT har derfor gjennomført en miljørevisjon av egen virksomhet  Rondane.  Sammen med nasjonalparkmyndighetene har vi kommet fram til noen enkle råd som kan gi bedre livsvilkår for både planter og dyr.

1. La villreinen være i fred.


Hvem har ikke latt seg fascinere av en reinsdyrflokk i bevegelse?  Mange har sikkert ønsket å komme på nært hold av dyrene.  Etter flere tusen år med jakt og fangst skyr imidlertid villreinen mennesker, og springer av sted når den får teften av oss.  Dyrene trenger ro til beiting for å bygge opp fettreserver til vinteren.  Derfor er det viktig å vise hensyn – ikke følg etter villreinen!  DNT stenger alle hyttene i perioden 1. mai – 10. juni for å gi villreinen ro når den skal kalve.

2. Følg de røde T-ene


Dersom ferdselen samles til faste ruter, kan villreinen lettere venne seg til den.  For å lede vandrerne utenom beiteområdene til villreinen har DNT blant annet lagt ned tre ruter: 

Rondvassbu – Dørålseter over Langholet 
Mysuseter – Bjørnhollia gjennom Musvoldalen 
Rondvassbu – Eldåbu gjennom Steinbudalen 

Sistnevnte rute er erstattet av ny trase Rondvassbu – Eldåbu lenger vest, i ytterkant av Vulufjellområdet.  Langs den nye stien er det flott utsikt mot Furusjøen og Frydalen.  Ved å følge den nye stien og de andre T-merkede rutene minskes faren for at dyre- og plantelivet forstyrres.

3. Hold hunden din i bånd


Husk at det er viktig å vise ekstra hensyn når du har hund med.  I Rondane finner vi dyr og fugler som er truede og sjeldne i Norge.  Mange fuglearter har reir på bakken, særlig ved myrer og vann.  Løshunder kan lett forsyne seg grådig dersom de får snusen i et reir.  I tillegg er det sau på beite i fjellet.  En god friluftsskikk er derfor å holde hunden i bånd.  Respekter båndtvangen!

4. Bruk teltplassen ved hyttene

DNT har lagt til rette for telting ved de betjente turisthyttene.  På varme sommer dager plager insektene villreinen så den kun får ro til å beite morgen og kveld.  Ved å bruke DNTs teltplasser bidrar du til at reinen får ro i disse viktige beiteperiodene.

La oss bidra til å bevare Rondane nasjonalpark slik at våre etterkommere også skal få mulighet til å oppleve denne unike fjellområdet.